Company Profile > לשכת החוקרים הפרטיים

עו"ד/ לקוח יקר,

כדאי לך לדעת שפניה לחוקר פרטי ללא רישיון מתאים תגרום לך נזק!

בלי רישיון אין חסיון - כספך עלול לרדת לטמיון!

פנית לחוקר פרטי ללא רישיון - אין לך חיסיון!

כמו שלעורך דין יש רישיון עבודה,
לרופא יש רשיון עבודה ...
כך גם לחוקר פרטי!
אדם ללא רשיון כזה אינו חוקר פרטי רשוי!

חוקר פרטי רשוי אינו רשאי לתת שירות ללקוח סופי, אלא אם יש בידו רשיון לניהול משרד חקירות
ו/או שהוא עובד תחת פיקוח של משרד חקירות פרטיות.

בקש רישיון לניהול משרד - וודא שהחוקר אינו מסיג גבול!

משרד חקירות בעל רישיון בתוקף מהווה רשת ביטחון!

ממצאים שהושגו שלא כדין על ידי משרד ללא רישיון אינם קבילים ומהווים עבירה על החוק 

להלן סעיפים מתוך חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה :

3. לא יעסוק אדם כחוקר פרטי אלא אם יש בידו רישיון לכך מאת הועדה ובמשרד המיועד לחקירות פרטיות. 

9.  לא יקיים אדם משרד לחקירות פרטיות אלא אם יש בידו רשיון לכך מאת הוועדה.

10. לא יינתן רשיון לאדם לקיים משרד לחקירות פרטיות אלא אם נתמלאו בו תנאים אלה:

      (1) הוא חוקר פרטי רשוי;
      (2) (נמחקה);
      (3) הוא בעל נסיון של חמש שנים כחוקר פרטי.


11. בעל משרד לחקירות פרטיות לא יעסיק אדם בחקירה אלא אם הוא חוקר פרטי רשוי;
      אולם רשאי הוא להעסיק בחקירה מתאמן אף שאינו חוקר פרטי רשוי, ובלבד שהמתאמן 
      יפעל בפיקוחו ובהדרכתו הישירים של מנהל המשרד.

12. בעל משרד לחקירות פרטיות ינקוט אמצעים סבירים כדי להבטיח את התנהגותם הראויה של המועסקים במשרדו.
      
      "החוקים הללו קובעים תנאים שונים כדי לפקח על העיסוק, ובעיקר על-מנת להגן על האינטרס הציבורי..." 

       (ראה: א' רובינשטיין, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל (שוקן, מהדורה 4, תשנ"א) 824-825). 

בית המשפט הגבוה לצדק פסק:

א. (1) משקיבל אדם רישיון כחוקר פרטי, עליו לעסוק בכך אך ורק ב"משרד המיועד לחקירות פרטיות"
         (סעיף 3 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה).

    (2) המחוקק של חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה לא היה מוכן לסמוך על שירות ללקוחות 
         של חוקר פרטי רשוי, אלא אם הוא ניתן במסגרת של משרד לחקירות פרטיות, היינו, 
         במשרד אשר מקימו ומנהלו הוא לפחות בעל חמש שנות ניסיון כחוקר פרטי. 


  על העבודה  
  לשכת החוקרים הפרטיים  
  فريد التحقيقات والمراقبة  
  בגידות  
  רשיונות  
  ENGLISH  
  Русский  
חדשות


חבר בלשכת החוקרים הפרטיים


17/11/2018


17/11/2018

חבר בלשכת החוקרים הפרטיים


חבר בלשכת החוקרים הפרטיים


חבר בלשכת החוקרים הפרטיים

התקשרו עכשיו וקבלו ייעוץ ראשוני ללא תשלום    09-7686070


חבר בלשכת החוקרים הפרטיים

במקרים דחופים
ניתן להתקשר לעודד
טל'   050-5343445
24 שעות ביממה

פותח ע"י סופטמדיה בניית אתרים